SEO optimalizace: předpoklad úspěchu?

SEO optimalizace: předpoklad úspěchu?

Pravdou je, že SEO optimalizace je běh na dlouhou trať, ale rozhodně se vyplatí věnovat optimalizaci webu dostatek času a energie. Které parametry týkající se vašich webových stránek mají vliv na výslednou pozici při organickém vyhledávání?

SEO optimalizace krok za krokem

Před samotnou optimalizací webových stránek je dobré ujasnit si, co od celého procesu očekáváte. Není na škodu udělat si menší průzkum a ujasnit si, kdo je vaším konkurentem, co nabízí a o kolik je jeho počínání efektivnější.

Důležité faktory

Co všechno ovlivňuje výslednou pozici stránky při vyhledávání? Rozhodujících faktorů je celá řada, které se na základě jejich umístění dají rozdělit do následujících skupin:

On-page faktory

Jedná se o faktory, které se nachází přímo na webové stránce a které může její správce snadno ovlivnit.

  • Správná klíčová slova: Analýza klíčových slov by vám měla poskytnout odpovědi na otázky, která klíčová slova jsou nejhledanější a také která jsou schopná konkurence. Pro základní představu o vhodných klíčových slovech, která by neměla na vašich webových stránkách, jsou skvělými pomocníky našeptávače Googlu i Seznamu.
  • Vhodné použití klíčových slov: Když už víte, jaká klíčová slova v souvislosti s polem vaší působnosti uživatelé nejčastěji hledají, můžete je zakomponovat do obsahu webu. Klíčová slova a slovní spojení samozřejmě měla být použita napříč celým webem, ale v rozumné míře. Hustota klíčových slov není až tak podstatná, vyhledávače podle posledních SEO trendů upřednostňují spíše weby, které nabízejí hodnotný obsah. Stále však platí, že klíčové slovo by za žádnou cenu nemělo chybět v nadpise, prvním odstavci a následujícím podnadpise. Není vhodné opomenout ani strukturaci textů pomocí nadpisů i odstavců.
  • Přehledná navigace: Z pohledu SEO i uživatele je důležitá přehledná navigace a orientace v rámci celého webu. Například příliš detailní dělení do mnoha kategorií a podkategorií, které může zbytečně zdržovat. Z uživatelského hlediska je nedocenitelná také možnost filtrování.
  • Validní HTML kód: Předpokladem k tomu, aby vyhledávací robot mohl dané stránky zaindexovat, je validní HTML kód. Naproti tomu stránky se závažnější HTML chybou indexovány nebudou. Jistou roli hraje také velikost kódu. Stránka by totiž neměla být příliš velká.
  • Netextové prvky: I různé netextové elementy mají při optimalizaci webu svou váhu. U každého obrázku by měl být uveden alternativní text.
  • Meta data: Každá stránka má mít svůj vlastní title, jehož délka by neměla překročit 70 znaků. Stejně je tomu i v případě meta description, jehož optimální délka činí maximálně 160 znaků.

Off-page faktory

Do této kategorie spadají faktory, které se webové stránky bezprostředně netýkají, ale jsou neméně podstatné.

  • Linkbuilding (zpětné odkazy): Odkazy vedoucí na daný web významně zvyšují důležitost stránky a tím zlepšují její hodnocení. Podstatné však je, aby stránka, na které jsou umístěny zpětné odkazy, byla podobně tematicky zaměřená. Důležitý je také tvar zpětných odkazů, které by samozřejmě měly obsahovat klíčová slova.
  • Registrace do katalogů: Do této kategorie spadají také zpětné odkazy vytvořené v nejrůznějších katalozích. Pro začátek je dostačující ruční registrace do zhruba stovky katalogů, raději se vyvarujte automatických registrací.

On-site faktory

Mezi on-site faktory patří zejména volba vhodné domény a subdomény. URL adresa by měla obsahovat klíčová slova i názvy jednotlivých stránek. Podstatnou roli zde hraje také struktura webu a délka jeho existence.

Věnujete při optimalizaci webových stránek pozornost všem důležitým faktorům, které mohou zlepšit vaši pozici při vyhledávání?

Miroslava Nejedlá