Založení s.r.o.

Založení s.r.o.

Založení s.r.o., znamená stát se pánem svého času a rovněž také neméně důležitých peněžních prostředků. Představuje to logicky pro opravdu velkou spoustu pracujících lidí lákavou představu. Ovšem stát se takovýmto podnikatelem neznamená jen mít velmi dobrý podnikatelský záměr a uspět ve velké konkurenci, které je v současné době více než velká spousta. Znamená to rovněž velmi velkou zodpovědnost a dostatečně velký základní kapitál, který je pro prosperující společnost stejně tak podstatný a důležitý stejně jako zdravé ekonomické rozhodování a umisťování kvalifikovaných pracovníků na ty správné pracovní pozice.

Založení s.r.o. již od 1 Kč

Založení s.r.o. je vskutku jednoduché, jak se také může na první pohled zdát. Společnost s ručením omezeným může každý založit s kapitálem, který od 1. 1. 2014 není původních 200.000 Kč, ale pouze 1 Kč. Díky tomu vyrostla také řada podnikatelských subjektů, které nesou přívlastek s. r. o. Bezúhonný podnikatel si tak může velmi snadno založit firmu i bez toho aniž by disponoval větším objemem peněžních prostředků, potřebných pro tvorbu, již jednou zmiňovaného základního kapitálu. I přesto všechno se ovšem stále doporučuje skládat mnohem větší základní kapitál než právě již zmiňovanou 1 Kč. Výše základního kapitálu by se správně měla volit taktéž s ohledem na opravdové potřeby a priority, které bude společnost v počátcích své podnikatelské činnosti mít.

Založení s.r.o. a podmínky

Založení s. r. o. si žádá také zařízení mnoha dokumentů a splnění řady podmínek, které je potřeba splnit ihned a které velmi často opravdu nadšené podnikatele odradí a svedou je na naprosto jinou životní cestu, než byl sen o založení s.r.o. Mezi takovéto podmínky patří především nutnost uzavření takzvané společenské smlouvy, která musí mít podobu notářského zápisu, dále též povinnost složení základního jmění do podnikání, získání velmi potřebného živnostenského oprávnění, které je pro danou podnikatelskou činnost nezbytné, dále se nově vzniklá společnost musí zapsat do obchodního rejstříku a registrovat se u finančního úřadu, kterému bude daná společnost odvádět zákonem stanovené daňové povinnosti. Podnikatel rovněž musí svoji společnost pojmenovat tak, aby byla nezaměnitelná a nekopírovatelná s jiným názvem a též musí obsahovat dovětek s.r.o. nebo spol. s.r.o., musí také požádat majitele nemovitosti, ve které chce své sídlo společnost mít, o písemný souhlas a také musí mít naprosto čistý trestní rejstřík. V takovémto případě již samotnému založení s.r.o. nestojí zdaleka nic v cestě.

Založení s.r.o a nutné nezbytnosti

Založení s.r.o má velmi zdlouhavý proces, který většinou vázne právě na rychlosti odbavování na jednotlivých úřadech. Pro založení s.r.o je povinné vykonat především tyto zmíněné kroky:

  1. uzavřít společenskou smlouvu formou notářského zápisu
  2. složit základní kapitál společnosti, nebo pouze jeho část
  3. získat živnostenské či jiné oprávnění
  4. zapsat společnost do obchodního rejstříku
  5. registrovat společnost u příslušného finančního úřadu

Nutné a nezbytné je též sepsání a podpis společenské smlouvy a způsob složení základní vkladu, který též stanoví společenská smlouva. Vklad se ve většině případů skládá na bankovní účet. Nejjednodušším způsobem, jakým může nastávající jednatel společnosti složit vklad, je založení naprosto nového bankovního účtu, ke kterému se jmenuje správce vkladu a vklad se jednoduše na bankovní účet složí. Banka dále vydá potvrzení o složení tohoto vkladu a také informace týkající se jeho výše. I samotný rejstříkový soud, volí tuto možnost za nejschůdnější. Poté již nic nebrání založení nové společnosti, o kterou bude třeba nutno pečovat. Pokud ovšem nově vzniklá společnost přijde na trh s naprosto revolučním nápadem, je její šance na úspěch téměř jasná.

Miroslava Nejedlá